(081) 32513540 - 32517545
همدان، پیاده راه بوعلی، رو به روی سینما قدس، ساختمان پزشکان پارس، طبقه سوم

 • شماره های تماس:
  ۰۸۱۳۲۵۱۳۵۴۰
  ۰۸۱۳۲۵۱۸۰۰۱
  ۰۸۱۳۲۵۱۸۰۰۲
 • نشانی مطب: همدان، پیاده راه بوعلی، رو به روی سینما قدس، ساختمان پزشکان پارس، طبقه سوم
 • پست الکترونیکی:info@dr-hashem.com
 • صفحه اینستاگرام:@drtaherehhashem

  فرم تماس